Редакційну колегію на чолі з головним редакторомТ.О. Перцевою 
складають 18 вчених Дніпровського державного медичного університету
(3 – члени-кореспонденти НАН та НАМНУ, решта – доктора медичних наук, професори).

Науковий редактор - В.Й. Мамчур

Відповідальний редактор - Е.М. Білецька

 

Куратори розділів 

Теоретична  медицина

І.С. Шпонька

 https://orcid.org/0000-0002-7561-6489 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar 

О.Г. Родинський  https://orcid.org/0000-0002-8011-6104 
Scopus Author ID
Google Scholar  
О.А. Подплетня   https://orcid.org/0000-0003-4113-4665
Google Scholar

Клінічна медицина

 Л.В. Усенко Scopus Author ID
Google Scholar
 О.Є. Лоскутов https://orcid.org/0000-0003-0579-5642 
Scopus Author ID
Google Scholar
 В.А. Потабашній  https://orcid.org/0000-0002-0786-8158 
Google Scholar
 О.О. Гудар’ян  https://orcid.org/0000-0001-5370-1570 
Google Scholar 
І.Л. Височина  https://orcid.org/0000-0003-3532-5035 
Google Scholar
О.В. Курята  https://orcid.org/0000-0001-7642-0077
ResearcherID
Scopus Author ID
Google Scholar
В.О. Потапов Google Scholar
Я.С. Березницький Google Scholar
Л.М. Юр’єва   https://orcid.org/0000-0002-1713-1037
ResearcherID
Scopus Author ID
Google Scholar
О.Б. Неханевич  https://orcid.org/0000-0003-0307-784X
Scopus Author ID
Google Scholar

Профілактична медицина

В.М. Лехан

 https://orcid.org/0000-0003-2953-3292 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar

О.А. Шевченко  https://orcid.org/0000-0002-2295-170X